Fråga:

Vår e-mailadress har tagits över av någon som använder den att skicka ut rekommendationer att köpa en dator från ett antagligen suspekt företag och sedan ändrat koden så att vi inte kommer in. Den utsända uppmaningen har tydligen gått till alla i kontaktlistan. Det är en hotmail-adress. Vad ska vi göra?/Lennart


Expertens svar:

Det bästa är att skicka mejl till abuse@hotmail.com och be dem om hjälp. /Per

02/09 2017