Fråga:

Hej! Surfar man ENKELT ”porn” på google via chrome (från berlin tyskland) kommer det upp som 2:a bild en foto på en asiatisk flicka som fan inte är rumsren!!! Det är ett barn. Vart vänder man sig angående detta? Vem får bort det här=tar reda på var det kommer från och gör nåt???? /linda


Expertens svar:

Hej Linda, vad obehagligt att råka ut för att se sådana bilder som man inte vill se. Det ena är att gå in på den eventuella siten för att anmäla bilden, eller så kan du använda Ecpats Hotline-tjänst för att anmäla misstänkt barnpornografi. Ecpats hotline hittar du här: https://www.ecpathotline.se/vad-ar-ecpat-hotline Med vänliga hälsningar Johnny Lindqvist

10/09 2017