Fråga:

Hur får man tillbaka gamla musical.ly i stället för tik tok??


Expertens svar:

Hej,

Tack för din fråga. Tyvärr är det så vitt vi vet inte möjligt att gå tillbaka till musical.ly, det är nu helt ersatt av Tiktok.

Vänlig hälsning
Jesper Hultqvist

18/03 2019