Fråga:

Hej! Finns det forskning kring hur våra hjärnor påverkas av att få spela dataspel i låg ålder? Dagens dataspel verkar som hasardspel gjorda för att vi ska fastna och bli beroende. Resultatet blir då att vi är lättirriterade och arga samt att inga andra aktiviteter är roliga längre. Hasardspel har dock åldersgräns detta har inte dataspel på samma sätt…


Expertens svar:

Hej!

Det finns nästan ingen forskning om hur spel påverkar barns hjärnor. Studier är på gång och kommer nog under nästa år, men än så länge är det oklart. Studier av unga barn som använder skärmar är inte robusta nog ännu för att vi ska kunna säga med säkerhet om det är bra eller dåligt – sannolikt kan det vara både och, beroende på hur spelet integreras i barnets vardag. Vad gäller spel respektive hasardspel så är båda gjorda för att dom ska vara roliga, och allt som är roligt kan ju svårt att slita sig från. Vissa designelement från hasardspel återkommer i en del dataspel, och vissa dataspel är också designade för att man ska uppmuntras att spela mycket. Men det är en viktig skillnad att vilja spela för att det är roligt och för att man är ”beroende”. Det finns inget forskningsstöd för att dataspel skulle vara beroendeframkallande, eller att mycket dataspel i sig skulle vara dåligt, men vissa barn kan ha svårt att slita sig av andra anledningar, till exempel att spelens värld är mer givande än andra delar av livet. Det är ganska normalt att känna så till och från, särskilt för spel som har en stark kreativ eller social dimension, och är generellt inte farligt så länge det inte går till överdrift. Om ett barn blir arg och irriterad när hen inte får spela längre så är det viktigt att försöka förstå varför – har det att göra med sättet spelet avbryts på? Eller att barnet sedan tvingas göra saker som hen uppfattar som tråkiga? Och vad är egentligen anledningen till att spelet avbryts? Även vuxna kan bli irriterade om de inte får göra sådant de tycker är givande, men vuxna har ofta lättare att förstå när andra sysslor behöver göras. Barnets reaktion har sannolikt rätt lite att göra med själva spelet även om det kan se ut så, men det gör det ännu viktigare att ha en bra dialog med barnet om spelandet och när det är okej och inte okej att spela, samt vikten av att även göra andra saker i livet (vilket inte alltid är så roligt).

Med vänlig hälsning,
Elza Dunkels

13/05 2019