Fråga:

Såg att min 13åriga dotter har kontakt med annan och visat sig med bh . Vidare pratar om att ha sex. Vad ska jag göra? Ta hennes mobil. Stänga internet. Jag vill skydda henne inte straffa:( Jag har redan raderat snabbchatten och satt föräldrarkoll på mobilen.


Expertens svar:

Hej! Tack för ditt mejl och ursäkta att vi dröjt med svar! Viktig fråga du tar upp om hur du bäst skyddar ditt barn från övergrepp. När en är 13 år är det viktigt att få utforska sin sexualitet i trygghet. Många unga är mycket medvetna om riskerna med sexuella kontakter online och anpassar sig efter det, frågan är hur just ditt barn tänker kring det. Det låter som om du skulle behöva lyssna på ditt barn och försöka förstå hur det kommer sig att hon gör detta och vad hon tänker om det. Viktigt att verkligen lyssna och försöka förstå utan att döma så hon känner att du verkligen bryr dig, innan du tar ifrån henne dator och mobiltelefon. Det kan mycket väl handla om att det är spännande och kittlande erfarenhet för henne och att hon inte har en tanke på vilka konsekvenser det kan få. Det är en känslig balansgång mellan att utforska sin sexualitet och att vara medveten om riskerna. Något som borde vara spännande och lustfyllt blir lätt skuld- och skamfyllt. Som förälder får en försöka ta ett djupt andetag, lugna sig och försöka hitta trygga vägar tillsammans med sitt barn. Hon behöver ju kunna stå på egna ben mer och mer och kunna värna om sin integritet på egen hand. På Surfa Lugnt talar vi om ”filter i huvudet” istället för att sätta filter på internetenheterna. Nu är ditt barn bara 13 år och fortfarande omogen vad gäller risktagande, så hon behöver lyssnande vuxna som hjälper till och vägleder. Om ni har svårt att förstå varandra så kan ett tips vara att be äldre syskon/anhörig om hjälp genom att be hen prata med ditt barn. Under ”Råd och tips” hittar du mycket bra material att läsa tillsammans med ditt barn. Bra också att komma överens om vad du ska spärra och varför så det inte blir ”straffande”. Det kan också vara viktigt att prata om detta med andra föräldrar och med skolan så de aktivt tar upp frågor kring integritet och risker online. Er familj är verkligen inte ensam om dessa frågor! Vänliga hälsningar Maria Munkesjö

18/09 2017