Fråga:

Får skolan (kommunal grundskola) skapa en mailadress där minderårigt barns namn används, utan medgivande från vårdnadshavare. Avsikten är att från år4 ska den börja användas, dock ännu oklart till vad?

Jag som förälder är inte alls glad över detta.


Expertens svar:

Hej,
Ja, som utgångspunkt så är det okej. Frågan rör personuppgiftsbehandling och är därför reglerad av Dataskyddsförordningen.
Vi har tyvärr för lite information för att göra en bedömning av om skolan har tillräckliga skäl och en etablerad rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen.

I vilket fall ska skolan informera om ändamålet med personuppgiftsbehandlingen samt den rättsliga grunden. I vissa fall kan den grunden behöva vara samtycke och då är det ofta förälderns samtycke som ska inhämtas.

Vänligen,
Ängla Eklund
Institutet för Juridik och Internet

03/09 2018