Fråga:

Jag har två barn som är 7 och 8 år och som på fritids fått tillgång till att skapa en användare i spelet Moviestarplanet. Detta med hjälp av en kompis. Jag som förälder vill hjälpa mitt och andra barn på nätet att surfa lugnt. När jag läser om Moviestarplanet på dess hemsida och på andra siter så förstärks min åsikt att detta ‘spel’ innehåller riskområden som jag gärna vill få bättre kontroll på. Jag ser följande risker: – integritetskränkningar å mobbing – internetsäkerhet (jag som vuxen vill kunna vägleda mitt barn) – anonyma vuxna som kontaktar barn – för att få fame så behöver riktiga pengar betalas. Spelet är uppbyggt på att det ska ta lång tid. Så till min fråga: Vilka argument tänker ni att jag ska ta upp med fritids? Finns det länkar till länkar med bra beskrivning på detta område som jag kan referera till för andra föräldrar samt skola. Helt enkelt kom med klokskap som jag jan använda i dialog med andra. Jag jobbar själv inom IT branschen och är aktiv för att lära mig ner om barnens it-användning. Internet och teknik är en självklar del i mina barns vardag. Och så ska det vara.


Expertens svar:

Hej och tack för din fråga! Jag blir väldigt glad över att se ditt engagemang. Är det barnen själva som bestämt att de ska registrera sig, eller är det fritids? Om det är en aktivitet som fritids står bakom, så tycker jag att det är rimligt att ställa några frågor. Vad är tanken bakom användandet av MSP? Är det helt enkelt för att det är en plats där många av barnen redan är? Det i sig kan vara en god anledning, t.ex. genom att pedagogerna får mer insyn i barnens liv på nätet. Det kan också vara en bra idé om tanken är att ha roligt tillsammans. Vem har kommit med idén? Är det barnens önskemål som fått styra, eller är det en uppfattning om vad barnen borde tycka är roligt? Om det inte är barnens önskan kanske det kan vara bra att ta reda på vad de vill istället. Finns det en medvetenhet och en tanke om de risker som kan finnas, t.ex. att barnen kränker varandra eller lurar varandra ekonomiskt? Det kan ju vara ett fantastiskt bra sätt att prata med barnen och ha en dialog kring schysst beteende på nätet, om det finns en medvetenhet. Samma sak med att vuxna kontaktar barn – ha en dialog med barnen om vad som är tillåtet och inte, och vad de kan göra om något obehagligt händer. Är någon av pedagogerna väl insatt i MSP? Det är bra att ha förkunskap om tanken är att MSP ska användas i pedagogiskt syfte. Att det kostar pengar att spela på nätet är ju inte konstigare än att andra hobbies kostar pengar – MEN eftersom det är en del i fritidsverksamhet så kan jag tycka att det är olämpligt om det är pengar inblandade. Allt kostar dock inte pengar på MSP utan en hel del är gratis. Det behövs dock en dialog kring vad som gäller – lika för alla eller att de som har råd betalar. Det kan lätt bli orättvist. Viktig fråga att lyfta. I övrigt – dialog med fritids om hur de arbetar förebyggande mot kränkningar och mobbning, och hur de planerar att fortsätta det arbetet även när det kommer till sociala medier. Riskanalys och beredskapsplan om något händer. Vem ansvarar för att samla bevis och anmäla till MSP om något obehagligt sker? Oftast händer ju inget, utan sociala medier är en rolig och spännande plats. Vi ska inte stressa upp oss för mycket över det, men alltid vara pålästa hur vi ska agera när det händer något. Om du vill läsa mer så finns det flera PPT:s att ladda ner gratis här på Surfa Lugnt. Jag kan också rekommendera Rädda Barnens Nätsmart. Återigen, verkligen roligt att se ditt engagemang för att barnen ska ha en bra relation till nätet och sociala medier! Hälsningar Helena Meyer – Fryshusets Nätvandrare

19/09 2017