Fråga:

Min 9åriga son vill inte, och säger tydligt detta, att vi ska ladda upp någon bild på fb eller instagram osv .. Men hans pappa gör det ändå. Det ger sonen olust känslor eftersom att han verkligen inte vill. Kan man göra något åt detta, barnet måste väl ha rätt till nån integritet?


Expertens svar:

Hej och tack för din fråga. Det är inte helt enkelt att svara på den, men det finns några saker som man kan ha som riktlinjer. Det första är barnkonventionen, som i artikel 3 säger ”Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.” , i artikel 12 ”Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.” och i artikel 16 ”Varje barns rätt till privatliv ska respekteras.” Enligt svensk lagstiftning har barnen medbestämmanderätt som ökar med barnets ålder och mognad. Barn har helt enkelt rätt att påverka. Självklart måste man ta hänsyn till barnets ålder och mognad, men att vara 9 år och känna sig obekväm i sociala medier är inget konstigt. Det finns ingen rättighet för en förälder att ladda upp bilder på sitt barn på nätet. Att som vuxen göra det är att skicka signalen till barnet att det är ok att göra något trots att andra sagt att de inte vill. Föräldrar och vuxna har långtgående rättigheter att bestämma över barn och ta beslut och så måste det givetvis vara. Just därför är en situation som denna ett bra tillfälle att ge barnet möjlighet att själv sätta gränser. Det viktiga för dig är kanske att få till en bra dialog med barnets pappa om varför han tycker att det är så viktigt att få ladda upp bilder mot din sons vilja. Det är bra om ni kan ha en dialog kring det. Om det är svårt så rekommenderar jag dig varmt att ta kontakt med Bris vuxentelefon. De är enormt kunniga i frågor som rör barns rättigheter. BRIS information om barnkonventionen Vänliga hälsningar – Helena, Fryshusets Nätvandrare

19/09 2017