Fråga:

Jag undrar om det finns fördelar med att föräldrar övervakar om vad man surfar på nätet och vad man brukar göra där? mvh Amin


Expertens svar:

Hej Amin! Att just övervaka kanske inte ger så många fördelar. Däremot att vara delaktig och nyfiken på sina barns digitala vardag är bra. Att fråga och vilja prata och att visa att man vill lära sig om vad det handlar om. Att just övervaka ska man inte göra, om man inte som förälder är orolig för att barnen ska råka väldigt illa ut eller sysslar med olagliga saker. Johnny Lindqvist

10/09 2017