Fråga:

Vad bör en förälder, till 8 åring, veta om Roblox? Är det ett bra och lämpligt spel?


Expertens svar:

Hej!

Roblox kan vara lämpligt för en åttaåring. Roblox är inte ett spel utan en plattform för massor av spel som är olika lämpliga för yngre barn. Vi har precis skrivit en artikel om Roblox där vi berättar mer om spelet och dess risker och möjligheter. Läs gärna den.

Med vänlig hälsning,

Jesper Hultqvist

24/01 2019