Fråga:

Hur gör jag för att kolla vem som skapat ett youtubekonto i min dotters namn?


Expertens svar:

Hej och tack för din fråga!

Det finns inga funktioner för att ta reda på vem som ligger bakom ett konto. Men du kan göra Youtube uppmärksamt på att något inte står rätt till genom att anmäla kontot. Det finns en särskild funktion för att anmäla konton där någon utger sig för att vara någon annan (impersonation).

Det kan också kontakta skolan och berätta vad som hänt. Ofta när något som detta händer är det någon som barnet känner som ligger bakom.

Med vänlig hälsning,

Jesper Hultqvist

02/12 2018