Bli en del av Surfa Lugnt – ert stöd gör nytta

Surfa Lugnt är en ideell förening vilket innebär att vår verksamhet är helt beroende av våra partners bidrag och stöd. Du och ditt företag eller din organisation kan också vara med och göra skillnad, och samtidigt få mycket tillbaka, genom att engagera er i Surfa Lugnt!

Surfa Lugnt verkar för att alla barn och unga i Sverige, på jämlika villkor och i trygghet, ska kunna tillgodogöra sig allt det positiva som finns på Internet. Surfa Lugnt välkomnar samarbete med företag, myndigheter och organisationer som liksom vi vill bidra till att:

Föräldrar och andra vuxna i barns närhet är delaktiga i vad barn gör på Internet, har kunskap om hur Internet och de tjänster barn använder sig av där fungerar, och ser nyttan och det positiva i barns internetanvändning.

Sammansättningen av myndigheter, företag, ideella organisationer och sakkunniga experter som på olika sätt bidrar till vår verksamhet är en av Surfa Lugnts främsta styrkor. Det ger oss tillgång till bred kunskap och fler perspektiv på det vi vill uppnå.

Vill du också bidra? Kontakta oss gärna!

HUVUDPARTNER

200 000 kr/år

Fullständiga rättigheter till association och samarbete med Surfa Lugnt, och stort inflytande över verksamheten genom en plats i Surfa Lugnts styrelse

Logotyp på surfalugnt.se

samt i innehåll och material 

Skräddarsydd föreläsning för företaget

Gemensam kommunikation


PARTNER

50 000 kr/år

Fullständiga rättigheter till association och samarbete med Surfa Lugnt, och visst inflytande över verksamheten genom röst på föreningsstämma


 Logotyp på surfalugnt.se

Föreläsning för företaget

Gemensam kommunikation


STÖDMEDLEM

1000 kr/år

Fullständiga rättigheter till association med Surfa Lugnt, och visst inflytande över verksamheten genom röst på föreningsstämma

Logotyp på surfalugnt.se
PROJEKTPARTNER

Kostnad enligt projektbudget

Samarrangera och finansiera ett enskilt projekt (t.ex. föreläsning, informationsmaterial, undersökning, tjänst)


Gemensamma kommunikationsinsatser


Rätt att använda ”samarbetspartner till Surfa Lugnt” fritt i egen kommunikation 


 

11/06 2019