Som stödmedlem i föreningen Surfa Lugnt får ni fullständiga rättigheter till association med Surfa Lugnt, och inflytande över föreningens verksamhet.

Stödmedlemskapet finns för att göra det möjligt också för mindre resursstarka företag och organisationer att stötta föreningen och ta ställning för att alla barn och unga i Sverige, på jämlika villkor och i trygghet, ska kunna tillgodogöra sig allt det positiva som finns på Internet.

Stödmedlemskapet ger er:

  • Inflytande över föreningens verksamhet genom en röst på föreningsstämma
  • Ni presenteras som stödmedlem med logotyp på surfalugnt.se
  • Rätt att använda ”medlem i Surfa Lugnt” fritt i egen kommunikation/PR

Kostnad: 1000 kr/år

Är ni intresserade av att bli medlemmar i Surfa Lugnt? Kontakta Karin Nygårds.

Policy för partner- och medlemskap och samarbeten

Surfa Lugnt är en ideell och politiskt oberoende förening som verkar för att alla barn och unga i Sverige, på jämlika villkor och i trygghet, ska kunna tillgodogöra sig allt det positiva som finns på Internet. Surfa Lugnt välkomnar samarbete med företag, myndigheter och organisationer som liksom vi vill bidra till att:

Föräldrar och andra vuxna i barns närhet är delaktiga i vad barn gör på Internet, har kunskap om hur Internet och de tjänster barn använder sig av där fungerar, och ser nyttan och det positiva i barns internetanvändning.

Sammansättningen av myndigheter, företag, ideella organisationer och sakkunniga experter som på olika sätt bidrar till vår verksamhet är en av Surfa Lugnts främsta styrkor. Det ger oss tillgång till bred kunskap och flera perspektiv på det vi vill uppnå.

20/06 2019