02/03 2015

Informationssäkerhet för elever i årskurs 4 och 5

Vill du lära dina elever om informationssäkerhet? Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, erbjuder Informationssäkerhetsskolan (ISA) som är framtagen för elever i årskurs fyra och fem. ISA är en kostnadsfri webbutbildning med särskilt material för såväl elever som lärare. Utbildning är framtagen i samarbete med både elever och...

Supporters