Ibland blir tillvaron krånglig. Då kan man behöva någon att tala med. Någon som kanske inte arbetar professionellt med stöd av unga utan någon helt annan. Någon som inte sätter diagnos eller ger en råd och styrning utan som kanske bara lyssnar. Dessa frågor diskuterades på ett seminarium i Almedalen som Tjejjouren och Killfrågor höll tillsammans nu på morgonen.

Det finns finns sedan länge jourer för utsatta kvinnor, men det har fattas ett forum för unga kvinnor. Problemen har visat sig vara av olika art och behoven av stöd ser annorlunda ut. Av denna anledning har www.tjejjouren.se startats upp. Här finns det alltid någon att tala med om man blivit utsatt för våld, andra typer av kränkningar eller om man mår dåligt av andra skäl. Här finns ingen anmälningsplikt utan snarare ett tystnadslöfte för den som tar kontakt. Detta är inte alltid självklart vid en kontakt med sociala myndigheter.

För killar finns det å andra sidan en mycket kort histora av stöttande verksamhet. Det finns idag så många gällande normer och bilder av hur killar ska vara. Vi talar så lite om mångfalden. Av denna anledning har www.killfrågor.se startats upp där man både via mail och chatt kan bolla stort som smått.

Det gemensamma för denna typ av verksamhet är att tröskeln för att ta kontakt är lägre när kontakten kan ske digitalt och anonymt. Och, när tröskeln är lägre så kanske problematiken kan angripas långt innan det jobbiga har gått för långt.

07/07 2010