Idag deltar Surfa Lugnt i Fryshusets forum för eldsjälar. Mellan seminarieblocken är torget öppet för utställare och där informerar vi om Surfa Lugnts arbete för att engagera föräldrar och andra vuxna i barns nätvardag. Se mer om Forum för eldsjälar här!

06/10 2010