I veckan har jag varit och föreläst på Ungdomstyreslens utbildning om Unga sex och Internet som genomförs tillsammans med Umeå universitet. I disskusionerna som uppkommit så märker man att det finns en vilja att bli bättre på att möta unga online. Men att det oftast råder oklarhet om hur var och när det ska göras. Samt att det inte är riktigt klarlagt hur tex sekretess ska hanteras vid online kontakter. Även råder det oklarheter kring om ett samtal över MSN från skolans datorer mellan lärare-elev under skoltid är offentlig handling eller inte.

Det har tillsatts en sk E-utredning av regeringen för att se över hur statliga myndigheter ska agera online. Jag tycker att man borde tillsätta två nya E-utredningar. Här kommer mina förslag på utredningar som borde göras.

1. Utreda behovet av, samt befintliga metoder för stödjande verksamhet online.

Det finns en del organisationer som börjat med att ha stödjande verksamhet online, några som sin primära sysselsättning, andra som ett komplement till deras befintliga verksamhet. Här anser jag att man skulle se över det som finns och verkligen titta på hur arbetet är upplagt och vilka resultat man kan se. Utifrån detta skulle man kunna ge rekomendationer och konkreta tips på hur en stödjande verksamhet kan formas för att anpassas till att utövas online. Här kan man se över det rent juridiska, för att underlätta  bättre kontakter med unga på nätet. Om inte annat så tror jag att det kan vara ett steg på vägen att ha sett över vad man kan och inte kan göra i en stödjande verksamhet online.

2. Utreda och fastställa vad som gäller när skolan har dialog med elever online.

I skolans värld finns ett behov och en önskan om att kunna vara närvarande online för eleverna. Både de som kommer till skolan varje dag och de som inte gör det. Här råder dock oklarheter om en hel del saker. tex om man får sitta ex på facebook på arbetstid? Huruvida en dialog under arbetstid som handlar om skolan med en elev är att betrakta som offentlig handling eller inte. Hur man ska värdera sin arbetstid när det handlar om att vara tillgänlig online. Vad som är skolans ansvar och inte i en digital miljö.

Om dessa två punkter började utredas och klarläggas är jag säker på att vi skulle få fler digitalt närvarande vuxna och en möjlighet för fler unga att söka hjälp om man vill det. Eller för den delen bara ha nån att prata med om Internet.

06/05 2010