Läste en spännade artikel på Newmills som jag tänkte dela med mig av. Det är Per Johansson som skriver om tänket med digitala inföda kasnke inte passar in i skolan. Eller hur mycket ska man anpassa allt efter de unga? Jag kan ju tycka att man behöver vara lyhörd i sina mål att anpassa undervisningen digitalt. Dels efter vad pedagogerna faktiskt klarar av, men även vad som förväntas och hur väl eleverna kan hantera en mer digitalt baserad undervisning. Att alltid blogga om alla arbeten passar en del, men inte alla. bara för att unga använde nätet socialt betyder det absolut inte att de är teknikintresserade, eller för den delen mer tekniskt kunniga än de vuxna.

Att göra skolan och undervisningen mer modern betyder inte att du har lektioner på skype. det kan handla om vilka exempel du väljer i undervisningen eller vilka sätt eleverna kan redovisa uppgifter på. Vi har ju faktiskt en generation som skriver mer än någonsin, men inte i det formatet som skolan vi se det i. Det måste finnas ett bättre sätt att ta in den nya tekniken i skolan utan att det blir knasigt.

Läs artikeln här.

25/02 2010