Vad vet vuxna om unga, sex och internet? Och hur förhåller vi oss till ungas sexuella relationer på nätet? Nu kommer Barnen, BRIS och it 2011, samt BRIS-tidningen nummer 3, som båda fokuserar på unga, sex och internet.

Kontakterna med BRIS visar bland annat att där unga ser möjligheter ser vuxna faror. Trots det är det få vuxna som tar sig tid för att lära känna de ungas värld på nätet och unga får utveckla egna strategier för att hantera problem.

BRIS rapporten Barnen, BRIS och it 2011, samt BRIS-tidningen #3 2011 fokuserar på ungas användande av internet som verktyg för utforskande av sexualitet och för sexuella kontakter. BRIS it-relaterade kontakter med barn och unga visar att ungas och vuxnas förhållningssätt till internet vad gäller kontakter över nätet skiljer sig mycket. Läs mer här!

09/10 2011