Just så uttryckte EU-kommissionär Neelie Kroes en av sina tre prioriteringar när hon idag öppnade upp Kommissionens Digital Assembly i Bryssel.

Hon talade om vikten av att alla samhällets parter samarbetar för att öka barns och unga digitala vardag och för att stärka föräldrar. Barn och unga som kanske framförallt behöver dels en ökad möjlighet att anmäla övergrepp direkt online, dels att öka insikten kring att rätt inställningar gällande öppenheten i kommunikationen på sociala sajter. Hon uttryckte det som att ”private should be set by default” på t ex Facebook.

Neelie Kroes uttryckte vidare vikten av att vi inte förbjuder internet för barn och unga utan att vi istället aktivt är engagerade och stödjer barn och unga på nätet precis som inom alla andra områden i deras liv och uppväxt. Hennes uttalande känns, i ett svenskt perspektiv, bekant. Det gör mig särskilt glad att frågan fick det utrymme det förtjänar när Kommissionen samlar beslutsfattare inom IT-området från hela Europa för att diskutera framtidens internet och vilka insatser som krävs.

Ewa Thorslund/Surfa Lugnt

20/06 2011