Idag den 6 oktober lanserade it- och energiminister Anna-Karin Hatt en sammanhållande strategi för it-politiken. Strategin går under namnet ”It i människans tjänst – en digital agenda för Sverige”. Bland annat sägs att IT ska vara lätt och säkert att använda.

Som ordförande i Surfa Lugnt tycket jag att det är glädjande att regeringen även uppmärksammar vårt arbete med att samla företag, ideella organisationer och myndigheter i ett  unikt samarbete kring ungas säkerhet på nätet. I den digitala agendan står bland annat om myndigheten PTS stöd till Surfa Lugnt

”Nätverksorganisationen Surfa Lugnt arbetar sedan länge med ökad trygghet och säkerhet på nätet, bl.a. bidrar PTS med finansiering. Myndighetens insatser för att stödja Surfa lugnt bör fortsätta.”

Surfa Lugnt har idag inte mindre än 16 organisationer som samarbetar och bidrar i arbetet för en säkrare nätvardag för unga. Läs gärna mer om den digitala agendan som känns som ett historiskt viktigt dokument för ökad delaktighet och säkerhet i vår alltmer uppkopplade vardag. Här är några konkreta exempel från den digitala agendan kring hur vardagen kan underlättas genom att IT görs tillgängligt  och säkert för alla användare:

  • de elever som har svårast att lära sig ska istället med egen dator bli bäst i klassen på att söka, redigera och presentera information
  • en svårt sjuk patient som kommer in akut på sjukhus ska slippa redogöra för sin sjukdomshistoria eftersom läkaren har fått all relevant information från den digitala patientjournalen
  • fler tjänstejobb sköts hemifrån vilket ökar livskvaliten och sparar resor, tid, pengar och miljö
  • it gör demokratin tillgänglig, till och med från det egna köksbordet.

It i människans tjänst – en digital agenda för Sverige

Kristina Axén Olin, ordförande i Surfa Lugnt

06/10 2011