Välbesökt seminarium om ungas nätspråk

Om vi vill att fler vuxna människor ska ta ansvar för ungas vardag på nätet krävs nationella direktiv och satsningar inom området – från skola till forskning. Det var en av slutsatserna i det välbesökta seminariet om ungas språk på nätet som Surfa Lugnt höll i tillsammans med Fryshuset under torsdagen i Almedalen.

Vad: Drygar och trollar runt på fb:-) – ett Almedalsseminarium om ungas språk på nätet
Arrangör: Surfa Lugnt och Fryshuset

I Panelen:
Anna König Jerlmyr, Socialborgarråd, Stockholm
Elza Dunkels – forskare vid Umeå universitet på ungas internetanvändning
Krister Thun, biträdande gymnasierektor och tidigare Friends
Leo Razzak, bloggare, mediearbetare, Fryshuset
Martina Högberg, expert på ungas internetanvändning, Statens medieråd

Moderator: Surfa Lugnts egen expert – författaren och föreläsaren Ewa Thorslund på IT-och Telekomföretagen, Almega

Närmare 70 personer hade samlats för att höra Surfa Lugnts och Fryshusets panel diskutera ungas språk och kommunikation på nätet. Diskussionen var stundtals livlig och konstant underhållande, där deltagarnas olika infallsvinklar bidrog till en bra och intressant diskussion.

Panelen var överrens om att anonymiteten ger en möjlighet att vara elakare och hårdare än när man ses öga mot öga.

– Alla har små djävular inom sig, på nätet låter man dem pysa ut, trodde Leo Razzak.

Men man ska samtidigt komma ihåg att unga också ger och får mycket kärlek via internet – som massor av uppmuntrande ord och stöd. Internationell forskning visar också att påhopp och trakasserier minskar när man inte längre kan vara anonym utan kommunicerar med bild och namn, berättade Elza Dunkels.

Martina Högberg från Statens medieråd kunde också visa siffror på att antalet unga som upplever sig mobbade på nätet faktiskt har minskat de senaste åren, något som skulle kunna bero på att fler mötesplatser kräver att man berättar vem man är.

– Men man får också fråga sig om det faktiskt har ändrats eller om det är normerna för vad man accepterar som har ändrats, vad man som ung upplever som ett hårt och rått tonläge på internet idag jämfört med för några år sedan, kommenterade Krister Thun.

Socialtjänst på väg ut på nätet
Nätet är idag en stor del av vår vardag och definitivt en av de platser där unga hänger mest. Men det ställer också nya krav på hur vuxenvärlden och våra samhälliga instanser ska formera sig för att kunna verka digitalt lika naturligt som i den fysiska världen. Bland annat ser Stockholms stad över hur socialtjänsten också ska kunna finnas på nätet och möta unga där.

– Alla myndigheter, som socialtjänsten men även polisen, sjukvård med flera, måste finnas på nätet när allt fler har sin vardag där. Därför satsar vi där, sa Anna König Jerlmyr.

Hon fick medhåll av Leo Razzak som ser stora möjligheter med nätet för att fånga upp unga som har problem:

– Omvärldsbevakningsmöjligheterna är enorma med internet. För socialtjänst 2.1 skulle det kunna innebära stora möjligheter att fånga upp människor som mår dåligt och som behöver stöd redan genom vad de uttrycker på nätet.

Finns inga nationella riktlinjer
Samtidigt är det en lång väga att vandra innan vardagen på internet betraktas likvärdig med den fysiska vardagen, det är tydligt inte minst inom skolvärlden. Det saknas handlingsplaner för att kunna hantera till exempel mobbning på nätet.

– Vi har inte rutiner inom skolan som vi kan förhålla oss till. Mobbning på nätet sker inte under skoltid, den sker hela tiden och därför gäller inte uppdelning mellan skoltid och utanför skoltid. Vi som vuxna måste också ha kunskap, och förstå arenorna som de unga vistas på, för att kunna leda och hantera problem som finns där, sa Krister Thun.

Och trots att frågorna kring ungas vardag på internet har varit omdebatterade och uppmärksammade under många år nu, har egentligen ingenting hänt i Sverige för att ta ett helhetsgrepp i frågan – från forskning till skolans värld.

– Det finns inga nationella direktiv och det satsas inga pengar inom området. Ta till exempel skolan som samlar alla barn och unga i Sverige men också vuxna som lärare och föräldrar. Där finns för en fantastisk plattform för en utbildningssatsning, sa Elza Dunkels.

07/07 2011