Facebook måste ta ansvar och hantera anmälningar bättre

Surfa Lugnt, nätverket av myndigheter, företag och ideella organisationer, som arbetar med ungas nätsäkerhet, kräver att Facebook svarar på hur de ska agera i framtiden för att stänga ned hatsidor. I ett lokalt uppmärksammat fall har familj och vänner till en ung kvinna i Eskilstuna anmält en Facebook-sida för kränkningar mot den unga kvinnan. Sidan har fortfarande inte stängts ned trots att det gått tre veckor sedan sidan anmäldes.

Surfa Lugnt kräver nu att Facebook tar sitt ansvar och sköter sin anmälningsfunktion på ett bättre och snabbare sätt.

Facebook är en social sajt som är till gjädje för många. Vi träffar gamla kompisar, håller kontakten med släkt och delar med oss av såväl vardag som arbete via Facebook.

Tyvärr ser vi också ibland exempel på när Facebook används som arena för kränkningar och förtal av enskilda personer.  I Eskilstuna har en ung kvinna trakasserats via en hatsida som bara uppkommit i ett enda syfta, att kränka och kunna förtala den unga kvinnan.

Det är oklart vilka som står bakom kränkningarna men den skada den skapar genom att trakassera en ung människa har diskuterats livligt i lokaltidningen Eskilstuna Kuriren.  Sidan är polisanmäld, man har bett Facebook stänga sidan och människor i Eskilstuna är upprörda över att den tillåts finnas kvar. Släkt och vänner till kvinnan har för tre veckor sedan anmält sidan till Facebook och fortfarande har ingenting hänt.

–   Surfa Lugnt kräver därför att Facebooks svenska representant Jan Fredriksson förklarar vad Facebook som organisation tänker göra för att snabbt stänga ned hatsidan? Vi vill också få svar på vad Facebook tänker göra i framtiden för att hindra att liknande sidor får existera i flera veckor utan att något sker, säger Kristina Axén Olin, ordförande i Surfa Lugnt. Det måste i stora organisationer upprättas rutiner och en beredskap som kan hantera den här typen av frågor snabbare och effektivare.


25/10 2011