Surfa Lugnts medlem Symantic har släppt årets Norton Online Family Report som bland annat har tittat närmare på hur väl föräldrar känner till vad deras barn gör på nätet. Glädjande nog säger 90 procent av de svenska föräldrarna i undersökningen att de håller koll på vad barnen gör på internet och 88 procent har regler kring barnens internetanvändande hemma.

Studien visar också att barn som följer de internetregler man har kommit överrens om har färre negativa upplevelser på nätet jämfört med de barn som bryter mot reglerna.

– Barn utvecklar sin nätidentitet vid en tidigare ålder än någonsin och behöver föräldrars, lärares och andra förebilders hjälp för att ta reda vad de ska och inte ska göra på nätet, säger Per Hellqvist, säkerhetsexpert på Symantec och medlem i Surfa Lugnts expertpanel.

Ett område som sticker ut extra i Nortons globala undersökning är trakasserier mot lärare, där barn bland annat skickar och publicerar videofilmer av läraren från sin mobiltelefon. När det sker handlar det ofta ”cyberfällor”, så kallad ”Cyberbaiting”. Det innebär att en elev irriterar eller trakasserar en lärare tills han/hon får ett utbrott, vilket de filmar med sin mobil. Därefter lägger de upp filmen på nätet för att genera läraren. En av tio lärare i undersökningen har själva upplevt det här eller känner andra lärare som blivit utsatta.

Hela pressmeddelandet kan du läsa här där du också hittar länk till hela undersökningen.

21/11 2011