Härrom dagen arrangerade Surfa Lugnt en föreläsning om barns och ungas digitala vardag tillsammans med BRIS i Norrköping. Bland deltagarna fanns förutom BRIS-anställda och BRIS-ombud även polis, anställda inom socialtjänsten, skolkuratorer och lärare. Ämnen som togs upp var bland annat vad barn och unga faktiskt gör på nätet, hur man ser på sin egen och andras integritet, samt hur språk och ton förändras i den digitala verkligheten. Vi talade även om hur man som vuxen i sin yrkesroll – som lärare, polis eller kanske som anställd inom socialtjänsten – kan använda nätet och sociala medier för att på ett bättre sätt nå barn och unga.

Under seminariet berättade också BRIS om sin verksamhet och om vilka kanaler de har för att kommunicera med både barn och vuxna. BRIS ger också årligen ut en rapport om just barn, unga och internet som finns här att ladda ned ”Barnen, BRIS och it 2011”.  Rapporten har ett särskilt fokus på ”Unga, sex och internet”, ”Kärlek och vänskap online” samt ”Säkerhet och juridik”.

Innan seminariet intervjuades Surfa Lugnt av Norrköpings Tidningar och efter seminariet diskuterades dagens ämne i direktsändning på Sveriges Radio

09/11 2011