Den 8 februari är det Safer Internet Day, en viktig dag som varje år organiseras i 65 länder för att jobba mot ett säkrare internetanvändande. Årets ämne, ”it´s not a game it´s your life” ska belysa att Internet har gått ifrån att vara en fritidssyssla till att bli en stor och naturlig del av ungas liv.

I flera tragiska fall under 2010 har det visat sig att de vuxnas okunskap om ungas nätvardag har lett till att kränkningar och övergrepp kunnat fortgå helt öppet. Surfa Lugnt tror inte på skrämselpropaganda när det gäller unga och internet, men vi vet att det är viktigt för vuxna i barns närhet att ha kunskap om ungas nätvardag.

Under Safer Internet Day uppmanar alla medlemsorganisationer i Surfa Lugnt  sina anställda att publicera den här texten på sin blogg eller mejla till sina vänner.

Du kan också hjälpa oss idag genom att sprida den här texten, så att fler vuxna kan ta sig tid att bli mer närvarande i de ungas liv online. Ett snabbt och enkelt sätt att lära sig är att besöka den här sidan www.surfalugnt.se eller www.facebook.com/surfalugnt för att läsa mer om våra råd och tips hur vuxna kan bli mer närvarande i ungas Nätvardag.

Uppdatera gärna din status med den här texten:

Unga behöver ansvarsfulla vuxna online. Idag är det Safer Internet Day. Sprid budskapet genom din statusrad! www.facebook.com/surfalugnt

Tack för att du hjälper barn och unga till en säkrare nätvardag!

Surfa Lugnt

08/02 2011