Just nu duggar rapporterna tätt. Rapporter om hur vi människor, barn som vuxna, förhåller oss till –  eller kanske bör förhålla oss till – internet och sociala medier.
Internetstiftelsen kom igår med en rapport om ”Svenskarna och Internet 2011” . Härrom veckan kom EU:s rapport ”EU Kids Online 2011” och i förra veckan kom en rapport från EU:s nätverks- och informationssäkerhetsbyrå (ENISA) med rapporten ” Cyber bullying and online grooming”. I den sistnämnda finns det ett antal rekommendationer till medlemsstaterna gällande ändrad lagstiftning och ett ökat samhällsengagemang. Och, idag finns det en artikel i DN där den amerikanska journalisten Susan Maushart beskriver hur hon valt att helt ”koppla ner” sin familj under en längre period.

Vi lever uppenbarligen i en tid när vi vill förstå hur tekniken påverkar oss människor. Men, vi vet inte riktigt alltid hur vi ska förhålla oss. Om det är bra eller dåligt…

När jag föreläser om barns och ungas nätvardag möter jag ofta föräldrar som oroar sig. De känner sig osäkra hur de ska förhålla sig till nya medier. Är det kanske farligt för barnen? Jag brukar allt som oftast hävda att vi vuxna måste sätta oss in i, och vara närvarande, i deras digitala vardag precis som vi oftast är på deras andra arenor i livet. Och, vi måste våga sätta gränser även här. Och, det måste precis som i den fysiska världen finnas en balans. Men för att kunna sätta dessa gränser så krävs det att vi som vuxna förstår logiken i den digitala kommunikationen och hur t ex ett online-spel faktiskt fungerar. För i avsaknad av engagerade och vettiga vuxna så blir barn och unga ganska ensamma. Och, när de är ensamma så utvecklar de ett eget språk, en egen kultur och egna spelregler.

Hur ska vi då lära mer? Ja, det allra bästa kanske är att prata direkt med barnet eller den unga. Men, man kan också ta del av den gedigna information som finns på hemsidor hos t ex Statens Medieråd, hos BRIS, eller via Surfa Lugnt. Detta som en motvikt till medias ibland alarmerande och svarta rubriker.

För ett faktum är att internetanvändningen snabbt sjunker ner i åldrarna. Enligt Medierådets rapport ”Småungar & Medier” så är svenska 4-åringar idag frekventa internetanvändare. Detta stärks av gårdagens rapport från Internetstiftelsen som visar att 50 % av alla 3-åringar är ute på nätet.

Detta medför att barn som börjar i skolan idag ofta redan har flera års medievana i ryggen och det ställer krav på kanske framförallt skolan att faktiskt ha en viss grad av kunskap för att i sin tur kunna hjälpa barnen att bli sunt mediekritiska.

Men, just nu ser jag fram emot publiceringen av Medierådet svenska delrapport av ovan nämnda ”EU Kids Online 2011”. Den kommer inom ett par dagar…/Ewa Thorslund

17/11 2011