”… För internet är inget stängt rum. Ibland betraktas nätet i allmänhet och sociala medier i synnerhet fortfarande som något märkligt hybridutrymme som samtidigt är en del av det vanliga livet och frikopplat från det.”

Detta citat är taget ur en ledare i Dagens Nyheter idag. Texten handlar om gränsen mellan det privata och det offentliga och samhällets syn på internet. Bakgrunden är den i media uppmärksammade rektorn i norra Sverige som sparkats från sin tjänst efter så kallade lättklädda bilder han publicerat på Facebook.

Artikeln avslutas med ” Till syvende och sist gäller nog en av de nya mediernas äldsta sanningar. Var försiktig. Lägg inte ut något på nätet som du inte kan försvara den dag polisen, din partner, din arbetsgivare eller Uppdrag granskning ringer på dörren.”

Det kanske mest intressanta är att de i artikeln beskrivna konflikterna och problemen påminner starkt om vad som händer barn och unga dagligen i deras digitala verklighet. Råden vi ger dem likaså. För även om vi inte använder ord som ”arbetsgivare” eller ”Uppdrag granskning” så är budskapet detsamma. Det vill säga. Ta ansvar för det du publicerar om dig själv och om andra på nätet. Gör inget som du inte skulle stå för ”öga mot öga”.

Intressant. Vi får väl se vilken del av befolkningen som lär sig först…

Ewa Thorslund / Surfa Lugnt

27/06 2011