I Computer Sweden kan man idag läsa en intervju med Patrik Hernwall, forskare vid Södertörns högskola, där han pratar om skolan och IT. Han tycker att skolan gick vilse under 90talet när man skulle bygga upp ett digitalt integrerat klassrum. Och frågan är ju hur skolan ska använda sig av det digitala i klassrummet. Är En till En den ultimata formeln för att bygga upp det(En till En handlar om att alla eleveri grundskolan och gymnasiet ska ha tillgång till en egen dator)? Eller handlar det om att låta pedagogerna utamana sig själva genom digitala plattformar och hjälpmedel? Eller genom att låta skolan struktur genomgå en uppgradering efter hur världen ser ut idag?

 Är mer katederundervisning och fler nationellaprov lösningen? Eller är individualisering och digitalisering den rätta vägen att gå?

 Därom tvista de lärde. Vad tycker du?

Intervjun med Patrik kan du läsa här.

22/03 2011