Det var frågan som ställdes under ett seminarium i Almedalen under onsdagsförmiddagen. Gudrun Schyman (FI), Maria Abrahamsson (M), Mattias Jansson, (kommundirektör Katrineholms kommun) och Jenny Madestam (statsvetare) var där för att försöka besvara frågan.

Vad kom de fram till? Att han definitivt inte ska sluta twittra, men att det inte är helt enkelt att veta var gränsen går mellan den offentliga rollen, det personliga och det privata.

Gudrun Schyman ser twitter som ett sätt att bygga relationer och tycker att det som politiker går att vara personlig via twitter, utan att för den delen vara privat. Hon tycker också att det går bra att föra fruktbara diskussioner trots de begränsade 140 tecknen.

– Man måste koka ner vad man vill säga, det kan vara nyttigt ibland.

Mattias Jansson är en flitig twitter- och Facebookanvändare som inte tvekar att vara personlig på nätet i sin roll som kommundirektör i Katrineholms kommun. Och för det har han fått kritik, inte minst av lokalmedia.

– Vi har ett politiskt beslut på att vi tjänstemän ska få vara personliga i de sociala medierna. Och jag har hittills aldrig beskyllts för att vara politisk i mina inlägg.

Han ser twitter och facebook som ett sätt att engagera medborgarna i kommunens verksamhet, och föra en dialog precis på samma sätt som om han gör vid ett studiebesök eller när han träffar människor på torget. Och då är det enligt honom ok med personliga inlägg på twitter som ”tycker synd om mig själv, äter godis”.

Maria Abrahamsson ansåg dock att det var skillnad på vad en politiker kan skriva i en blogg eller ett twitterinlägg kontra en tjänsteman. En politiker har en större frihet att vara personlig jämfört med en tjänsteman enligt henne.

– Jag tycker inte att det är ok att en kommundirektör skriver att han tycker synd om sig själv och äter godis.  En tjänsteman har en tillsatt roll som bör vara upphöjd över det personliga. Annars urholkas ämbetets status.

Jenny Madestam tyckte att det var viktigt att politiker ställer sig frågan vilken bild av sig själva som de vill förmedla via sociala medier, och om det personliga och privata är något som går hem hos det svenska folket.

– Vi i Sverige vill att våra politiker ska vara lite moraliskt upphöjda, samtidigt som de ska vara som vi. Frågan är vad det innebär för vilket innehåll som ska genomsyra politikers twittrande?

Hans Johansson, Surfa Lugnt

06/07 2011