I veckan var jag och föreläste på Ungdomsstyrelsens Rikskonferens. Ämnet för min föreläsning var Unga och Nätet. Precis innan min föreläsning så hade det varit en föreläsning som handlade om kommuner och sociala medier. En del som var på min föreläsning hade även varit på den föregående så vi pratade lite över en kopp kaffe efteråt.

Det känns som att när man pratar om sociala medier och hur man som skola, kommun eller socialtjänst ska använda det för att kunna ha en bättre dialog med unga så fastnar man ofta på fel frågor. Eller inte fel frågor, men frågor som ibland tenderar att inte föra det hela framåt. Det är framför allt två ämnen som ofta hamnar som stoppklossar och det är Teknik och Juridik.

Tekniken för att det blir en teknisk diskussion om vilka förutsättningar det finns för att göra det vi vill eller det vi tror vi kan.

Juridiken för att ingen kan säga hur en skola, kommun eller social tjänst kan agera i sociala medier, för att lagstiftningen skrevs innan Internet. Trots att det finns en rekommendation kring detta så verkar det inte som nån kan ge ett rakt och bra svar på om ett inlägg på väggen på facebook är en offentlig handling om det sker i tex del i ett stödjande samtal.

Och så blir vi stående där. Nån kommun el skola har en modig jurist som tolkar det hela på ett sätt och ger klartecken. Nån annan kommun tolkar det helt annorlunda och får tummen ner.

Jag tror att en av orsakerna till att man oftast stannar på nån av dessa punkter är för att man helt enkelt inte frågat sig vad man ska göra på de sociala medierna. Och eftersom man inte vet det, så blir det svårt för en jurist att ge klara svar och det blir svårt att kunna ge ett rakt svar om de tekniska förutsättningarna.

När jag arbetar med skolor eller företag och ska hjälpa dem med deras närvaro på sociala medier så är första punkten alltid att göra klart för oss alla vad man ska där att göra. Som jag ser det så är sociala medier ett samtal(om vi förenklar det). Så första frågan att besvara  är: Vilken roll i det samtalet vill vi ha? När vi svarat på den frågan, så kan vi enkelt svara på vilka tekniska förutsättningar vi behöver, samt få en bättre överblick i vilka eventuella knepiga juridiska situationer vi kan hamna i.

Så vilken roll i samtalet vill du ha? Ska du lyssna, vara delaktig, vara en referens i samtalet, vara den som bjuder in till samtal, den som leder andra samtal, en som bara finns att prata med när och om man vill det?

För ett tag sen skrev jag 2 inlägg som handlade om hur man kan tänka kring en social IT-policy. Det är ytterligare en grundsten i det här arbetet, få en policy att luta sig tillbaka på, se till att alla är med på båten, för att sedan ta diskussionen kring vilken roll man ska ta i de sociala medierna. Alla ska kanske inte vara aktiva deltagare i det digitala samtalet. Och att komma fram till det kan vara lika banbrytande som att vara först ut med socialtjänst på facebook.

Mina 2 inlägg om Social IT-policy hittar du här: Del 1 och Del 2.

04/12 2011