Regeringen finansierar utbildningsprojekt inom Surfa Lugnt

Idag utspelar sig ungas vardag lika mycket på nätet som i den fysiska verkligheten. Det ställer helt nya krav på samhällets olika institutioner, inte minst på socialtjänsten som ska uppmärksamma unga som behöver stöd. Bristande kunskaper tillsammans med osäkerhet som råder kring vad socialtjänsten får och inte får göra på internet hindrar att nätet fullt ut används som arena för kontakt med unga. Därför beviljar nu regeringen projektfinansiering till Surfa Lugnt för att ta fram utbildningsförslag till landets socialtjänster kring internet.

Läs mer här!

/Marko Määttä projektledare för Surfa Lugnt

20/10 2011