I en satsning att ge fler unga en röst om det digitala utvecklingen i samhället startar Statens Medieråd Unga Röster, där unga ska kunna komma till tals och ge sin syn på digital kommunikation.

En satsning som jag tycker känns oerhört relevant, då vuxna tenderar att fokusera för mycket på att skydda unga online, istället för att lyssna på unga online. Det finns en trend att alla projekt som startas och som handlar om unga och internet är beskyddande och utgår ifrån perspektivet att unga är offer på nätet.

Jag skulle med glädje delta i en temadag på en skola som handlar om MÖJLIGHETERNA med digital kommunikation. Men mig veterligen har den temadagen aldrig hållits. Alla initiativ har alltid en negativ bottenplatta som man utgår ifrån. Sen måste man ju givetvis tala om mobbning och kränkningar på nätet, men det finns ju så mycket bra också. Och om den vuxna generationen aldrig pratar om dessa saker i klassrummen så kommer de unga snart att sluta lyssna på oss, eftersom vi tydligen inte har koll på hur det är på nätet.

Då är det ju toppen att Statens Medieråd tar på sig lyssna-mössan och faktiskt bjuder in till ett samtal, istället för att bara berätta hur det ligger till. Jag tycker att fler organisationer som ska verka stödjande för barn och unga borde LYSSNA på sin målgrupp och inte bara ha bestämmt vad som är bäst för dom. Ingen nämnd ingen glömd.

25/05 2011