Surf Academy är ett projekt som drivs av Telenor som är medlemmar i Surfa Lugnt. Unga ska lära ut till vuxna hur deras nätvardag ser ut. Projektet genomförs bland annat i Stockholm och Karlskrona </strong>Det är intressant med omvända roller och förmodligen en mycket bra metod –  för vilka är egentligen de verkliga experterna på ungas nätvardag om inte de unga själva?

06/05 2011