Ja, ungefär så uttryckte sig Mikael Jönsson, chef för Svenska institutet i Paris samt kulturråd vid Sveriges ambassad, när han inledde ett svenskt/franskt seminarium om ungas nätanvändning tisdagen den 7 juni. Seminariet var ett samarrangemang mellan den Svenska Ambassaden och Svenska Institutet inom ramen för deras pågående satsning på barn och deras omgivning.

Avsikten med seminariet var att debattera, och utbyta erfarenheter kring, hur unga människor kan stödjas i sin digitala vardag.

Från svensk sida deltog Ann Katrin Agebäck (Statens Medieråd), Per Hellqvist (säkerhetsansvarig på Symantec och Surfa Lugnts expert) samt undertecknad. Vi berättade utifrån våra olika perspektiv om barns och ungas digitala vardag samt vad vuxenvärlden kan göra för att utgöra ett bra stöd.

Från fransk sida deltog bland annat Dominique Pasquier, sociology och forskare vid forskningscentrat  CNRS . Dominique berättade om en större europeisk undersökning inom området. Erfarenheter från denna var bland annat att risker som barn och unga utsätts för på nätet till stor del är kopplade till det hon kallade ”det sociala dramat”. Med andra ord, det som händer i relationen med andra barn och unga. En annan risk för barn och unga är oförmågan att hantera och reglera den tid som läggs ner på internet och sociala medier. Ytterligare en intressant reflektion från hennes sida var att barn och unga i de östeuropeiska länderna löper en större risk i sin digitala vardag då man där inte alls på samma sätt bedriver s k awareness kampanjer för att stödja barn och unga.

Ewa Thorslund / Surfa Lugnt

09/06 2011