Facebook har en åldersgräns på 13 år för att få bli medlem. Men som många vet så är det väldigt lätt att ljuga om sin ålder online, och på så sätt komma förbi de spärrar som finns. I Sverige visade det sig att nästan 76% av alla i årskurs 6 hade ett facebook-konto.

På siten allfacebook.com skriver de idag att facebook stänger av 20 000 som är under 13 år varje dag. Vad tycker du, är 13 år en rimlig åldergräns för facebook och ska man helt sonika kasta ut de som bryter mot reglerna?

Läs artikeln här.

24/03 2011