Enligt en EU-rapport så är unga inom EU relativt dåliga på att använda sig av de säkerhetsinställningar som finns. Särskilt handlar det om inställningar på olika sociala medier.

Du kan läsa artikeln om rapporten här

Som de konstaterar så behöver lärare och föräldrar lära sig mer om säkerhetsinställningarna så att de kan hjälpa de unga. Just nu är det väldigt få som verkligen lär sig hur man tex begräsnar spridning av sina egna bilder, och då är risken större att någon råkar illa ut.

21/04 2011