Statens medieråd har nyligen tagit fram ett antal grundläggande krav vi bör ställa på sociala sajter som vänder sig till barn och unga. Myndigheten har även tagit fram en lista på instanser – bland annat Surfa Lugnt – dit man kan vända sig med frågor om barns och ungas medieanvändning och sociala liv på nätet.
Läs mer på: http://www.statensmedierad.se/Kunskap/Internet/Sociala-natverkssajter-/

I hopp om en god jul och ett gott nytt år!

Ewa Thorslund

23/12 2011