Surfa Lugnt är i Malmö idag, där BRIS står värd för en Surfa Lugnt-dag som vänder sig till föräldrar samt vuxna som arbetar med unga.

Ewa Thorslund från Surfa Lugnt föreläser om hur vuxna kan öka sin närvaro i ungas nätvardag samtidigt som BRIS berättar om sina erfarenheter av att kommunicera med unga via nätet.

23/04 2012