Ungdomsstyrelsen arrangerar under 2012 på ett antal orter i Sverige utbildningar kring ungas liv på nätet. Kursen vänder sig i första hand till dem som har en operativ, samordnande eller strategisk roll inom skolan, socialtjänsten eller fritidsområdet. Utbildningen, som även ger möjlighet till högskolepoäng, bygger på ett samarbete med några av landets främsta experter inom området.

Kursen ska ge en grundläggande kunskap om ungas och vuxnas erfarenheter av och attityder till sexuell exponering, sex mot ersättning och ungas användning av interaktiva medier.

Kursavgiften är subventionerad av Ungdomsstyrelsen via ett regeringsuppdrag från 2008 i syfte att förebygga och motverka att ungdomar blir sexuellt utnyttjade på nätet.

För mer information och anmälan, gå in här!

Ewa Thorslund

23/01 2012