Ett fantastiskt sätt att använda ny teknik för att göra eleven mer engagerad i klassrummet är, enligt mig, flipped classroom tanken. Kort sagt så handlar det om att läraren i förväg förbereder material, tex en film, som sedan läggs upp på Internet så att eleven kan se den när hen vill innan lektionen.

På så sätt bygger man interaktion och nyfikenhet, och kan få igång lektionerna på et helt annat sätt. Givetvis finns risken att eleverna inte titta på filmerna. Men å andra sidan kan man ju inte garantera att de lyssnar eller tittar när de är i klassrummet heller.

En som gör detta med bravur är Daniel Barker, lärare på Norra Real i Stockholm. Han har en blogg om att använda sociala medier och digitala verktyg i undervisningen. Där skriver han bland annat om hur man ska se på det om en elev väljer att INTE titta på det förinspelade materialet innan lektionen. Det inlägget kan du läsa här.

Jag tycker att Flipped classroom är ett väldigt bra sätt att få in den nya tekniken i klassrummen utan att läraren egentligen behöver ändra så mycket i sitt upplägg och sitt sätt att förmedla kunskap. När man gör materialet tillgängligt online så sätter man det närmare eleven. Antalet smartphones med tillgång till nätet ökar fortfarande och 2012 är 56% av svenskarna uppkopplade på nätet enligt undersökningen Svenskarna och Internet. Enligt SoI har oxå 100% av tonåringarna en egen mobil. Och snart kan du titta på videoklipp i alla mobiler. Vilket gör att flipped classroom inte kommer att stänga ute nån.

Så klicka in dig på Daniel Barkers blogg, googla Flipped classroom, se filmerna på youtube och låt dig inspireras. Jag avslutar inlägget med en film som visar hur Daniel jobbar och förklarar begreppet lite mer.

 

02/11 2012