Stockholms stad ger ut handboken ”Internet som ett verktyg i det sociala arbetet” som vänder sig till medarbetare i Stockholms stad som arbetar med sociala frågor.

Handboken kan med fördel användas av flera professioner som arbetar med barn och unga och tar upp juridiska, tekniska och etiska aspekter utifrån fyra olika områden där internet används som ett verktyg i det sociala arbetet: kommunikation, informationssökning, informationsspridning via sociala medier och uppsökande arbete.

Det går att skriva ut fler kopior av handboken. Webbversionen av handboken kommer att uppdateras kontinuerligt och finns att ladda ned här!

12/10 2012