Läste ett pressmeddelande från Umeå Universitet som är en del i EU Kids Online projektet. De har tittat på barn och problematisk Internetanvändning. Och bland annat kommit fram till att endast 1% av alla europeiska barn riskerar att hamna i ”överdriven Internetanvändning”. Så att sitta för länge vid en dator är inte det största problemet när det gäller problematisk Internetanvändning.

De skriver:

Studien visar att de flesta barn hanterar sin internetanvändning mycket bra och att de som är mest sårbara för att hamna i överdriven användning är äldre barn, barn som har känslomässiga problem och de som man skulle kunna kalla för sensationssökande.

Internet har blivit en viktig del av barns och ungas liv. I Sverige är ca 20 procent av 11-16-åringarna uppkopplade tre eller fler timmar en vardag och en helgdag är ca en tredjedel på internet så länge. Den ökade tiden ungdomar spenderar på nätet har oroat många vuxna; finns det risk att unga hamnar i problematiskt internetanvändande? EU Kids Online har därför frågat barn i åldrarna 11-16 år hur ofta de upplever tecken på överdrivet användande. De fem frågor EU Kids Online valde för att komma åt barnens egna upplevelser av överdriven användning var: hur ofta man låtit bli att sova eller äta p.g.a. internet, hur ofta man känt sig oroad när man inte kunnat vara på internet, om man tillbringat mindre tid än man borde med familj/vänner eller med skolarbete p.g.a. internet, om man surfat fastän man inte riktigt varit intresserad, och om man misslyckats med att försöka ägna mindre tid på nätet fastän man velat.

De skriver även att tidsbegränsning inte är det bästa sättet att stävja när barnet använder datorn för mycket, då det inte tar hänsyn till orsaken bakom beteendet. Andra tips är att det bästa sättet att förebygga är att hålla alla kontaktvägar öppna till sitt barn. Och att ALLTID prata om Internet med barnet.

Om du vill läsa hela pressmeddelandet så hittar du det här.

 

13/11 2012