När jag började föreläsa om unga och Internet för snart 10 år sedan så pratade jag om att nätet var som ett nytt rum man kunde gå in i. Man hade helt plötsligt fått en ny anslagstavla, ett nytt vardagsrum och en ny fritidsgård. Att idag jämföra Internet med ett nytt rum vore fel, särskilt efter de senaste årens rasande snabba utveckling inom så kallade smartphones.

Jag skulle nu vilja säga att Internet är ett nytt lager på din verklighet. Nu kan du vänta på bussen och samtidigt ta kort på att du väntar på bussen, berätta det, dela det, se vilka andra som väntar på bussen och kolla ett youtubeklipp samtidigt. Så det där ”rummet” har blivit så stort att vi är inne i det hela tiden.

Det gör det både enklare och svårare att förstå. Det enkla är att hela tiden tänka på att allt som vi gör hela tiden alltid är delbart med andra. Det svåra är att faktiskt på riktigt inse det, och få huvudet runt det. Internet borde nu ingå i precis allt som har med unga att göra. Inte som ett ständigt närvarande medie, utan mer som en ständigt närvarande tanke. Pratar vi om förebyggande insatser mot mobbning, kränkningar, rasism, sexism med mera så tycker inte jag att man ska ha en strategi för den ”vanliga” världen och en strategi för Internet. Jag tycker att man vara behöver en plan. Då Internet och den utanför Internet ofta är precis samma sak.

Därför kan jag ibland bli lite allergisk mot begrepp som tex ”nätmobbning”  el ”nät-trakasserier”. Eftersom det ofta (nästan alltid) är samma mobbning el trakasserier som sker i den fysiska verkligheten, bara att det sker på Internet. Att dela upp begreppen leder till förvirring: är det olika mekanismer som ligger bakom de olika? Är det olika sorters människor som riskerar att bli utsatta om det är på nätet eller utanför nätet? Nej så är det inte. Det finns en utsatthet, kränkning eller vad det kan vara, men det kan ta sig olika uttryck i olika kanaler. Mekanismerna bakom är likadan oavsett om det sker i skolkorridoren eller i chatten.

Däremot behöver man tänka in Internet i de förbyggande och akuta insatser man har för att se till att unga människor idag har en så trygg Nätvardag som möjligt. Internet är ingen annat. Inget nytt rum, det är en plats där många människor möts varje dag för att prata, skratta, bråka, byta bilder, berätta vad de gör just nu, skvallra och allt annat bra och dåligt som vi människor gör oavsett var vi möts.

Det är så vi ska se på det, och det är då vi kan förebygga kränkningar i samhället så bra som det någonsin går. Inte genom att dela upp det.

 

22/10 2012