Ska socialtjänsten nå unga krävs det att myndigheten finns på ungas arenor, även på nätet. Men vilka utmaningar innebär det när det gäller kunskaper om de nya sociala forumen, sekretess, personuppgiftslagen och anmälningsplikten? Vad får socialtjänsten göra och krävs det egna forum eller ska socialtjänsten vara till exempel på Facebook?

Surfa Lugnt bjuder tillsammans med Fryshuset in till en diskusion om socialtjänstens arbete med unga på nätet. Surfa Lugnt har undersökt nuläget och presenterar förslag till lösningar och utbildningsinsatser för landets socialtjänster. Fryshuset har flera års erfarenhet av att arbete på nätet i projektet Nätvandrarna. 


Panelen består av:

– Elza Dunkels, forskare kring unga och internet, Umeå Universitet.
– Helena Meyer, Nätvandrarsamordnare, Fryshuset.
– Jörgen Sandström, IT-strateg, Sveriges kommuner och landsting.
– Karolina Markström, fältsekreterare/nätvandrare, Motala kommun.
– Maria Nyman, enhetschef, Ungdomsstyrelsen
– Pia Widegren, lärare/nätvandrare, Motala kommun.

Moderator: Marko Määttä, Surfa Lugnt

Tid: måndagen den 2 juli, 8.00-9.00
Plats: Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3, Sal B24. 


För mer information kontakta:
Marko Määttä, Surfa Lugnt.
marko@surfalugnt.se
0708-65 40 81

30/06 2012