Telenor, som är medlem i Surfa Lugnt, har utfört undersökningen ”Barnens mobila vanor 2012” där 1000 föräldrar och 650 barn har svarat på frågor kring hur de använder smartphones och surfplattor.

Undersökningen visar bland annat att sex av tio svenska familjer har regler för hur smartphones och surfplattor får användas i hemmet. Men dessa regler gäller främst barnen, där det till exempel är vanligt att barnen inte får surfa vid matbordet.  Bland föräldrarna själva är det däremot si och så med regler, 90 procent av dem säger i undersökningen att de inte har satt upp några regler för hur de själva får använda sina smartphones eller surfplattor hemma.

Enligt undersökningen har 57 procent av alla svenska barn i åldern 4-11 en egen mobil

 38 procent en egen smartphone och 39 procent tillgång till en surfplatta i hemmet. Smartphones och surfplattor är också ett ämne som engagerar svenska familjer.  Nära 40 procent av föräldrarna uppger att man diskuterar detta ofta inom familjen.

– Mobilanvändande är något som engagerar både vuxna och barn i allt högre grad. I fyra av tio familjer diskuterar man detta ofta och vi ser också en önskan om att få veta mer om hur andra familjer gör med regler och användning. Familjen är en väldigt viktig kundgrupp för oss och vi vill kunna utveckla tjänster, som underlättar vardagen för föräldrar och deras barn. Undersökningen är ett sätt för oss att förstå och samla mer kunskap kring ett snabbt förändrat beteendemönster, säger Jonas Lindström, Marknadschef Mobile, Telenor Sverige.

När föräldrar får ge betyg kring vad som är mest positivt med smartphones och surfplattor är det möjligheten att konsumera kultur, såsom film, böcker, musik och spel, som hamnar högst upp på listan. På andra plats kommer möjligheten för barnen att bli delaktiga i den digitala världen följt av möjligheten till skapande, såsom måla, göra egen film eller fotografera. Barnen själva sätter att spela spel högst på listan.

Enligt underökningen är det få föräldrar som använder smartphones och surfplattor som digitala barnvakter, det hamnar lägst på listan. Istället uppger föräldrarna att man vill leka tillsammans med barnen – måla, göra egna filmer etc. Men där går upplevelsen också isär något, 25 procent av föräldrarna uppger att de mycket ofta eller ofta aktivt deltar barnens aktiviteter på mobila verktyg.  Men när barnen får svara på samma fråga, uppger endast 14 procent att föräldrarna deltar mycket ofta eller ofta.

Här hittar du en pdf för hela rapporten

27/11 2012