Telenor, som är medlem i Surfa Lugnt, höll i torsdags en utbildningsdag i Lunds Kommun inom sitt skolprojekt Surf Academy. Inte mindre än 33 åttondeklassare från nio olika skolor samlades för att utbilda sig till ”internetambassadörer”.  

Utbildningsdagen ägde rum i Gunnesboskolans lokaler och eleverna fick expertundervisning i bland annat sociala medier, upphovsrätt, källkritik samt beteende på nätet.  Föreläsare  var bloggaren och twittraren Gustav Holmström, Karl Sandstedt från Google och IKT-pedagogen Jonas Hällebrand från TÄNK OM.

Telenor Surf Academy startades för att utveckla elever och lärares syn kring fördelarna med internet i skolan. Utgångspunkten är att många elever har kunskaper om internet som lärarna saknar och genom att ge eleverna pedagogiska verktyg och praktiska tips kan de sprida kunskaperna till klasskompisar och lärare.  Sedan projektets start 2011 har ett hundratal högstadieelever från ca 20 olika skolor i nio kommuner utbildats till ”internetambassadörer”.

Läs mer här om projektet här:
http://www.telenor.se/surfacademy


 

28/05 2012