I dagarna kom en rapport från Intel och Ipsos som har kartlagt hur vuxna och unga känner inför olika aspekter av ett liv online. Man har fokuserat på hur man ställer sig till att dela olika sorters information och filer, samt hur man upplever sin närvaro online.  En majoritet av deltagarna säger att de får en bättre kontakt med släkt och vänner tack vare det digitala livet. 60% tycker att folk borde tänka sig för när de delar saker, men bara 10% tycker att de själva delar med sig för mycket.

När man spaltar upp det som vuxna och unga delar så ser man en tydlig skillnad. Man ser att unga pratar mer via bilder och videos, men pratar inte så mycket om politik och religion. Tolkar man undersökningen lite så anser jag att man ser spår av att de vuxna har mött det digitala via en arbetsrelaterad situatiuon och de unga via en social ingång. Man har 2 olika sätt att se på användningen. För en vuxen så är mail och mobil framför allt relaterade till jobb.

Men för en ung idag  är det av naturliga skäl inte det. Jag tycker att det är en bra sak att ha i bakhuvudet när man vill förstår mer av hur unga använder digitala kanaler. Det handlar om att vi har olika ingångar till mediet. Vi vuxna från ett jobb perspektiv eller att vi är så otroligt intresserade av ny teknik och sociala digitala lösningar att vi helt enkelt ”hänger med” och lär oss. Men för de unga så är det självklart. Även om de inte är intresserade av teknik och digitalt sociala lösningar så kommer de använda det.

För att de föds in i en digitaliserad värld.

 

05/10 2012