En trend på frammarsch inom sociala medier är så kalla Lifelogging. Kort beskrivet att du via nån form av teknisk apparat spelar in eller tar in detaljer från din omgivning, eller dig själv i realtid.

Det kan tex vara ett armband som mäter din puls och dina steg, eller en kamera på kläderna som fotar det du ser.

I sig är ju detta inget som borde beröra någon förutom den som själv väljer att registrera sitt liv på detta sätt. Men det stannar inte vid att enbart ta ex foton och spara dom för dig själv. Nej du kan även dela fotona via ex instagram eller annat socialt media i realtid. på Så sätt blir du en egen livesändandare.

I och med sociala medier monumentala intåg i hur vi kommunicerar om våra liv kan man säga att alla i hela Sverige har fått ett sändningstillstånd. Tittarantalet varierar kraftigt mellan de olika sändarna, men sammantaget når de nästan hela Svenska folket. Hur blir det då när några väljer att alltid sända direkt. Hur säkerställer man omgivningens integritet, hur ska PUL tolkas ur detta perspektiv?

Vems skyldighet är det att se till att de som inte vill bli fånga på bild/ljud och delade på nätet i realtid inte blir det?

Om nu detta skulle slå, och bli nåt som många använder sig av. hur ska skolan ställa sig till detta? Tänk då om en elev spelar in hela lektionen och gör den tillgänglig i realtid för alla som inte kan och vill vara i klassrummet. Är det ok? Kan eleverna då få ta till sig informationen var helst de önskar? En liten tvist på flipped classroom kan man tycka. Eller ska man förbjuda detta i skolans lokaler? Så att alla ska känna sig trygga, och skolan är nåt som man ska uppleva själv och inte via inspelning?

Och egentligen är detta bara en naturlig utveckling av sociala medier. Varför sätta nåt filter mellan upplevelsen och delningen. Det här är jag, det här är mitt liv. Varsågod och ta del.

En annan spännande utveckling är det som kallas sixth sense device, när man har en sändare på kroppen som gör ytor i din omgivning till skärmar, så du kan starta din ”dator” på vilken yta som helst. Även detta gör att köttvärlden blir mer och mer digital, och våra fingrar blir snart onödiga i delandet av våra liv.

Bra eller dåligt? Det låter jag vara osagt.

04/10 2013