Det är ingen överraskning för oss att det idag finns fler datorer i skolan än förut. Det är en utveckling som drar åt det digitala hållet, och vi kommer inte se en minskad andel datorer i skolan, snarare tvärtom. Och när skolorna bygger upp sin datorpark måste vi tänka på att barnen är mer mobila än någonsin i sitt internetanvändande.

Skolverket släppte häromdagen en rapport om datorer i skolan. De säger att utbildningen av pedagoger inte har hängt med det ökade användandet av datorer i skolan. Det finns planer på att kraftigt höja den digitala närvaron i skolan, men det finns inte samma planer på att kompetenshöja pedagogerna i hur unga kommer använda den digitala tekniken.

Vidare ser de ett stort behov av att öka elevernas kunskaper inom källkritik.

Läs mer om detta här.

24/04 2013